Kategorie

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego MET-BUD (zwanego dalej Sklepem) są przetwarzane przez PHU MET-BUD S.C. Bogusława Kwiatkowska, Przemysław Kwiatkowski, 62-002 Suchy Las, ul. Borówkowa 24, NIP: 7771794326, które jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, przetwarzane są:

  • w celu realizacji i rozliczenia zamówień Klienta na produkty dostępne w Sklepie;
  • w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania ze Sklepu oraz archiwizacyjnym;
  • w celu przekazywania informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia zamówienia i zakupu towarów.
Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Klient może samodzielnie dokonać zmiany podanych danych osobowych oraz rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym lub handlowym w każdej chwili, bez podania przyczyny (zakładka „Twoje konto”).

Bezpieczeństwo danych

PHU MET-BUD S.C. Bogusława Kwiatkowska, Przemysław Kwiatkowski (zwane dalej Sprzedawcą) zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu. Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Informacja o plikach cookies

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez zapisywanie w ich urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Sklep nie zbiera w sposób automatyczny innych informacji niż te, które są zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
Pliki cookies wykorzystuje się w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

W ramach Sklepu stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu samodzielnego ich usunięcia lub przez czas określony w parametrach plików.
Przechowywane informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Użytkownik Sklepu może w dowolnym momencie zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że niezaakceptowanie takich plików może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu mogą być wykorzystywane przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:


FACEBOOK